Przykładowe kondolencje i podziękowania

Opublikowano: 2018-11-29 22:32:17

 

Śmierć i ceremonia pogrzebowa bliskiej osoby jest bolesnym przeżyciem. Nie jest łatwo wyrazić współczucie drugiej osobie w takich okolicznościach.
Niekiedy nawet nie wiemy co w takiej chwili można powiedzieć. Dlatego umieszczamy poniżej kilka przykładowych tekstów kondolencji.

Jednak nawet w takich chwilach, nam jako najbliższej rodzinie wypada skierować kilka słów podziękowania do wszystkich, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze zmarłego. Chcąc częściowo ułatwić wyrażenie wdzięczności publikujemy również przykładowe treści podziękowań.

 

KONDOLENCJE

 • Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci ………….. przesyłają ………….

 • Wiadomość o śmierci Twojej/Twojego …………. wstrząsnęła mną dogłębnie, trudno pogodzić się z tak wielką stratą. Proszę przyjmij ode mnie wyrazy najszczerszego współczucia i żalu.

 • Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci …………. Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.

 • Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci …………. chcielibyśmy złożyć kondolencje i wyrazy współczucia

 • Z przykrością dowiedziałem się o śmierci Pańskiego/Pani …………. Był on nie tylko najbliższą Panu/Pani osobą, lecz także bardzo lubianym w naszym gronie kolegą. Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas.

 • Jego/Jej śmierć spowodowała pustkę w sercach wszystkich, którzy go znali. Proszę przyjąć szczere kondolencje.

 • Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

 

PODZIĘKOWANIA

 • Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim, którzy złożyli wieńce i kwiaty oraz uczestniczyli w ostatniej drodze …………. Składa ………….

 • "Nie czas jest nam dany, ale chwila. Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas" Georges Poulet    
  Wszystkim tym, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego/ukochanej …………. oraz tak licznie przybyli i uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych serdeczne podziękowania składa Rodzina.

 • "Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

 • Serdeczne podziękowania Rodzinie, Przyjaciołom, Kolegom z pracy, Sąsiadom oraz wszystkim tym, którzy łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej śp. …………. składają pogrążeni w bezgranicznym smutku ………….

 • Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu śp. ………….

 • Osobom, które wezwały Pogotowie Ratunkowe, by ratować życie mojej/mojego …………., Zespołowi Karetki, który udzielił pomocy i natychmiast skontaktował się ze mną. Wszystkim, którzy wsparli nas słowami otuchy i serdeczną myślą, nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach pogrzebowych i pożegnali moją/mojego Ukochaną/Ukochaego …………. pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie, wdzięczność i szacunek

 • Lekarzom i Pielęgniarkom z Kliniki …………. w …………. - którzy z wielkim zaangażowaniem i serdecznością podejmowali wysiłki dla ratowania życia ś.p. …………. składamy z głębi serca podziękowanie - Rodzina

 • Ta nieszczęsna wiadomość dogłębnie wstrząsnęła nami wszystkimi. Pana/Panią …………. dobrze znaliśmy od kilkunastu lat i zawsze uważaliśmy go/ją za człowieka o wielkim sercu.

 • Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości oraz uczestniczyli we Mszy św. i ceremonii pogrzebowej Ś.P. …………. Rodzinie, Księżom z parafii …………., Dyrekcjom LO im. …………. i Gimnazjum nr …………. w …………., Nauczycielom, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym za okazaną pamięć, wyrazy współczucia, złożone wieńce i kwiaty.

 • Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojego Męża …………., uczcili Jego pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie w tym trudnym czasie - Żona

 • Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli liczny udział w uroczystości pogrzebowej ..., a w szczególności PP. Kowalskim, Nowakom, lekarzom i personelowi Szpitala im. …………. w …………., proboszczowi …………. oraz Rodzinie, Przyjaciołom, Delegacjom, Sąsiadom za obecność, słowa wsparcia, modlitwę, pamięć, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu …………. za okazaną pomoc i serce. Serdeczne podziękowania składają …………..

 • Gdyby tak można było cofnąć czas. Gdyby tak można było rozmawiać z tobą. Gdybyśmy zrozumieli Cię. Być może Twoje serce pokonało by tę ciężką próbę. Pozostaje nam tylko zapewnić Cię, że będziesz w naszych sercach na zawsze.

 • Daj, Panie, jego duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w jego oczach. Kto Cię poznał, kochał. Kto Cię kochał, opłakuje.

 • Śmierć to stacja, na której przesiadamy się do następnego pociągu. Zmienia się wygląd wagonu, ale podróż trwa nadal. - Kazimierz Matan

 • Nie ma takich słów, które oddałyby żal jaki czujemy po stracie bliskich i takich, które mogłaby nas w takiej chwili pocieszyć, dlatego jedynie napiszę, iż łączę się w tym ogromnym smutku razem z Tobą, oraz wiarą iż zamknęły się za nim/nią bramy na ziemi, by mogły otworzyć się przed nią/nim bramy niebios, gdzie nie istnieje pośpiech, ból ani smutek…

 • Podziękowanie. Ks. biskupowi …………., diecezji …………., ks. proboszczowi …………. parafii pw. św. …………. w …………., posługującym Siostrom zakonnym …………. oraz pozostałym kapłanom licznie zgromadzonym, biorącym udział w koncelebrze/Mszy św., Rodzinie, Znajomym, Przyjaciołom, Sąsiadom, Delegacjom z …………., i …………., za modlitwę, intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz Zakładowi Pogrzebowemu …………. za profesjonalną obsług serdeczne "Bóg zapłać" składa Rodzina