Informacje o pogrzebie

Opublikowano: 2018-12-05 18:32:19

Przekazanie informacji o śmierci członka rodziny nie jest ani rzeczą przyjemną ani łatwą. Często człowiek sam nie jest w stanie z różnych przyczyn
dotrzeć
do wszystkich z tą przykrą wiadomością. Dlatego wychodząc z pomocą i odciążeniem dla Państwa, pomagamy zredagować i zamieścić
nekrolog na
stronie internetowej, a także wybranej prasie.

W naszym Biurze Obsługi Klienta przygotujemy również klepsydry zgodnie z Państwa życzeniem.

 

Nekrolog

Etymologia słowa jest grecka. Jest to złożenie słów nekros – nieboszczyk z logos – słowo.

To określenie stosujemy gdy mówimy o krótkiej informacji o śmierci danej osoby, podaną do publicznej wiadomości. Zawiera podstawowe dane dotyczące zmarłego, takie jak: data śmierci, data i miejsce ceremonii pogrzebowej. Można również umieścić krótka notę opisującą osobę zmarłą oraz okoliczności jej śmierci.

Jeżeli najbliżsi podczas pogrzebu chcą zorganizować zbiórkę na jakiś szczytny cel – na przykład hospicjum, mogą umieścić taką informację w nekrologu. Przeważnie nekrolog publikowany jest w prasie, jednak coraz częściej możemy je odnaleźć w internecie (np. na stronie Domu Pogrzebowego HADES). Czasami możemy usłyszeć nekrolog w radiu, rzadziej zobaczyć go w formie programu telewizyjnego, w którym przedstawiane są informacje na temat życia i działalności osoby zmarłej.

Oczywiście cała oprawa i tekst mówiony czy pisany musi mieć odpowiedni, patetyczny styl.

 

Klepsydra

Nazwa wywodzi się od starożytnego narzędzia odmierzającego czas.

Wówczas na kartkach pogrzebowych zawierających informacje o śmierci danej osoby umieszczano rysunek klepsydry.
Podobnie jak nekrolog, zadaniem tej formy przekazu jest poinformowanie otoczenia o czyjejś śmierci. Najczęściej występuje w postaci
drukowanej i formacie A4. Niekiedy można spotkać klepsydry większe (format A3) oraz w postaci cyfrowej.

Powszechnie przyjęte jest, że ten rodzaj informacji jest rozwieszany przez pracowników zakładu pogrzebowego na zlecenie rodziny w miejscach 
publicznych (np. tablica ogłoszeń przy kościele parafialnym, tablica ogłoszeń w centrum miejscowości, słupy ogłoszeniowe, przedsionki świątyń,
tablica przy cmentarzu, niedaleko miejsca zamieszkania zmarłego, brama wjazdowa do domu zmarłego, a także w innych szczególnych,
charakterystycznych  miejscach dla zmarłego).

Klepsydra oprócz przekazania informacji o śmierci danej osoby, może pełnić również funkcję kondolencji. Co więcej, na klepsydrze zawartych jest
więcej informacji na temat ceremonii pogrzebowej. Rodzina może również zażyczyć sobie umieszczenia na klepsydrze informacji o ewentualnej
zbiórce datków na jakiś szczytny cel.

Ta forma przekazu daje również możliwość uczestniczenia w pogrzebie wszystkim osobom, których z różnych przyczyn trudno było poinformować.

 

Różnice pomiędzy nekrologiem a klepsydrą

Podstawową różnicą między nekrologiem a klepsydrą to sposób podania ich do publicznej wiadomości. Klepsydrę wiesza się w miejscach publicznych, natomiast nekrolog publikuje się w prasie, internecie, radiu oraz telewizji. Z racji odmienności upublicznienia tych informacji, różnią się one także formą występowania. Mianowicie nekrolog jest drukowany w formie papierowej jedynie na łamach określonej gazety i zajmuje niewiele miejsca na stronie. Poza tym częściej możemy go spotkać w wersji cyfrowej. Natomiast klepsydra najczęściej jest drukowana na papierze w rozmiarze A4, czasem spotykamy większe (rozmiar A3). Można domniemać, że nekrolog jest skróconą wersją klepsydry. Zawiera wyłącznie podstawowe informacje dotyczące osoby zmarłej (imię i nazwisko, data śmierci, krótka nota o osobie zmarłej) oraz uroczystości pogrzebowej (data i miejsce ceremonii).

Klepsydra pogrzebowa zaś zawiera w sobie różne treści tj:

  • imię i nazwisko osoby zmarłej,

  • informacje dotyczące daty i miejsca ceremonii pogrzebowej oraz nabożeństwa,

  • informacje o osobie zmarłej takie jak data urodzenia, data śmierci, adres ostatniego zamieszkania,

  • krótka wzmianka o tym, kto jest autorem klepsydry … (“...pogrążona w żalu i smutku Rodzina”)

  • krótką adnotację typu “z wielkim żalem zawiadamiamy…”)

  • wszelkie dodatkowe informacje (np. miejsce konsolacji),

  • kondolencje,

  • epitafia

  • piktogramy (ikony), mówiące jakiej wiary był zmarły.

W naszym zakładzie pogrzebowym posiadamy różne szablony klepsydr. Członkowie rodziny zmarłego mogą z pomocą pracownika
Biura Obsługi Klienta zmodyfikować treść w taki sposób, aby była ona indywidualna i wyjątkowa.
Możliwe jest również skorzystanie z usługi rozwieszenia afiszy przez naszych pracowników w miejscach wskazanych przez rodzinę organizującą pogrzeb.

Natomiast nekrolog przygotowany przez zakład pogrzebowy jest zgłaszany do publikacji w mediach regionalnych.
Jeszcze do niedawna pojawiały się one wyłącznie w prasie drukowanej, obecnie publikowane są między innymi na naszej stronie internetowej.