CMENTARZ GRZEBALNY w Łapach
przy parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
i CMENTARZ KOMUNALNY w Łapach
ul. Żwirki i Wigury

administrator cmentarza:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Sp. z o.o.
ul. Płonkowska 44

tel. 85 715 28 51
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00usługi pogrzebowe:
Dom Pogrzebowy HADES Kosińscy
Łapy, ul. Jana Matejki 1a

tel. 85 715 43 62 lub 502 720 269Cmentarz jest to teren  zamknięty, określony prawem,
przeznaczony do pochówku osób zmarłych,
często oodwiedzany przez krewnych i przyjaciół,
szukających ukojenia i pielęgnujących pamięć o osobach, które już odeszły.

Cmentarz jest nie tylko miejscem, gdzie składamy bliskich nam zmarłych. Jest także odzwierciedleniem oraz świadectwem kultury regionu i miasta. Cmentarze, zarówno kiedyś tak i dziś, jako kompleksy drzewostanu oraz zespoły nagrobków, rzeźb, epitafiów, symboli, napisów nagrobnych itp., pozostają niewyczerpalnym źródłem wiedzy o życiu i przeszłości  pojedynczych jednostek i całych zbiorowości ludzkich.

Są odzwierciedleniem życia religijnego lokalnej społeczności i powszechnie dostępną kroniką jej dziejów. Jako takie stanowią dobro kulturalne Kościoła i Narodu.

Kościół katolicki zawsze uważał cmentarze, grobowce i poszczególne mogiły, gdzie spoczywają ciała zmarłych, za miejsce święte. Prawo kanoniczne określa: 'miejscami świętymi są te, które przez poświęcenie lub błogosławieństwo, dokonane według przepisów ksiąg liturgicznych, przeznacza się do kultu Bożego, lub na grzebanie wiernych'


FUNKCJE CMENTARZA

Po pierwsze:
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie stworzenia godnego miejsca dla pochówku osób zmarłych,
umożliwiającego wykonywanie w ciszy, spokoju i odpowiednim otoczeniu zewnętrznym kultu ich pamięci,
zgodnie z obyczajem, tradycją i wyznawaną religią, oraz spełnianie obrzędów religijnych.

Po drugie:
Ochrona przed zakłócaniem i profanacją miejsca spoczynku zmarłych.

Po trzecie:
Ochrona sanitarna środowiska.CHARAKTERYSTYKA

Powierzchnia cmentarza zajmuje prawie 6 ha, w tym 3,5 ha to cmentarz parafialny.

Grunty podmokłe, gliniane, ciągi piesze to większość już utwardzone kostką brukową aleje o łącznej długości ok.2km.
Cmentarz wyposażony jest w sieć wodociągową, zasilaną z sieci miejskiej,
woda pobierana z 10 punktów rozmieszczonych na cmentarzu,
może być używana jedynie do podlewania roślin i do innych celów gospodarczych.

Cmentarz podzielono na sektory, kwatery oraz rzędy.
Pochowanie Osób Zmarłych jest możliwe w grobach ziemnych i murowanych (piwnicach), pojedynczych jak i podwójnych (rodzinnych).
Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (najczęściej jest to osoba zlecająca pogrzeb).
Pochówek w grobie rodzinnym jest możliwy po uzyskaniu zgody osób posiadających prawa do grobu.
Zdarza się, że brak takiej zgody, czasem z powodu niedostępności krewnych mieszkających zagranicą,
uniemożliwia pochowanie zmarłego we wskazanym miejscu. Wówczas trzeba liczyć się z koniecznością wykupu nowego miejsca.HISTORIA W SKRÓCIE

Cmentarz w Łapach znajduje się w południowej części miasta przy ul. Żwirki i Wigury.
Zamyka ulicę Cmentarną, którą można dotrzeć do cmentarza idąc najkrótszą drogą z kościoła Św. Ap. Piotra i Pawła.Pierwsze groby znajdujące się na Łapskim cmentarzu pochodzą z ok. 1906 roku, kiedy to działał aktywnie Komitet budowy Kościoła i Kaplicy.Myśl pobudowania kościoła i utworzenia własnej parafii w Łapach powstała między kolejarzami już w 1902 roku.
Po kilku latach pod kierownictwem wikariusza z Płonki Kościelnej, ks. Władysława Namiotko,
powstaje w Łapach komitet budowy kaplicy, jako filii Płonkowskiej.Komitet nieustannie zabiega o pozwolenie na budowę i otwarcie kaplicy w Łapach,
aż w końcu 10 kwietnia 1906 r. nadeszła depesza od gubernatora z Łomży z pozwoleniem na budowę i otwarcie kaplicy.
A już 12 kwietnia budowa drewnianej kaplicy pod wezwaniem św. Ap. Piotra i Pawła została ukończona.13 maja 1906 roku odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy. Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. Namiotko,
który został mianowany przez Władzę Diecezjalną - pierwszym kapelanem kaplicy.W tym czasie czyniono też starania by pozyskać ziemię pod założenie cmentarza.
W 1906 r. został zakupiony plac pod większy cmentarz, który zlokalizowany został na gruntach wsi Łapy –Wity.
Z tego też okresu pochodzą najstarsze nagrobkiW sierpniu 1906 roku ks. Władysław Namiotko został przeniesiony do Sejn na profesora do Seminarium Duchownego.
Po kilku latach pracy zmarł.Jesienią do Łap przybył nowo mianowany kapelan i rządca kaplicy Ks. Bolesław Gumowski, wikariusz z Sokół.
W 1908 r. dzięki staraniom Ks. Rektora Gumowskiego, Łapy otrzymały prawo prowadzenia własnej kancelarii Stanu Cywilnego.

Od tego roku są już spisywane pierwsze akty zmarłych.Dnia 27 maja 1912 roku Biskup Sejneński Antoni Karaś, w dekrecie erygującym parafię Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach, napisał między innymi:
„Kościół w Łapach za parafialny niniejszym uznajemy /…/ i na zawsze ogłaszamy, dając i udzielając zupełnej i swobodniej władzy
urządzania i utrzymania w rzeczonym kościele pogrzebów, cmentarza, chrzcielnicy,
dzwonnicy, dzwonów i wszelkich godeł przyjętych w parafialnych kościołach /…/.

Wierny decyzji Biskupa Proboszcz Łap Ks. Bolesław Gumowski poszerza niewielki cmentarz dokupując nowe działki.Na początku lat 90. cmentarz był już prawie całkowicie wykorzystany.
W związku z tym pojawiła się konieczność zakupu nowych gruntów na poszerzenie cmentarza.
W 1993 r. zostały wykupione 4 nieruchomości o powierzchni łącznej 0,4228 ha, dzięki czemu dokonano poszerzenia cmentarza.We wrześniu 2001 roku parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła wraz z Urzędem Miejskim powołują nowego administratora cmentarza,
którym staje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łapach przy ul. Mostowej 9.Od 2008 r. całym cmentarzem administruje Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
mieszczący się przy ul. Płonkowskiej 44
który przejął pracowników i mienie PGKiM.Pełna historia CmentarzaDo zadań administratora cmentarza należy:

utrzymanie na cmentarzu bezpieczeństwa i porządku, wywóz śmieci, prace konserwacyjne,
prace administracyjne czyli prowadzenie ewidencji i ksiąg cmentarnych,
nadzór arhitektoniczny oraz sanitarny, utrzymanie punktów poboru wody oraz wiele innych obowiązków,
które reguluje ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Natomiast usługi związane z chowaniem zmarłych, przygotowaniem miejsca pod pochówek,
kopanie i zasypywanie grobu, formowanie grobu, ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich
- są usługami pogrzebowymi, które świadczy na cmentarzach nasza firma Dom Pogrzebowy HADES.

W chwili obecnej nasza firma

Dom Pogrzebowy HADES

z własnej inicjatywy podjęła się spisu wszystkich grobów na naszym Łapskim cmentarzu, w celu stworzenia nowoczesnej internetowej wyszukiwarki grobów.  Umożliwi ona lokalizację danego grobu na cmentarzu.

Po wpisaniu do formularza podstawowych danych o osobie zmarłej, uzyskujemy informacje o miejscu pochówku w postaci sektora, kwatery, rzędu i miejsca. 

Wyszukiwarka grobów

Planujemy również w przyszłości dostarczać wiedzę o grobach osób zasłużonych, tablicach, pomnikach i zabytkowych nagrobkach.

OSOBY ZNANE POCHOWANE

1. Nagrobek Heleny Płońskiej, 1906 r.

2. Grób Stanisława Dworakowskiego, pierwszego organisty kaplicy w Łapach, 1906 r.

3. Grób Stanisława Rozmanitha

4. Tablica upamiętniająca Stanisława Rozmanitha postawiona na grobie Nieznanego Żołnierza

5. Tablica upamiętniająca Leona Staregobrata postawiona na grobie Nieznanego Żołnierza

6. Grób ks. Placyda Lenkiewicza, 1911 r.

7. Grób Adama Filimona, 1928 r.

8. Grób Hipolity Tielesz, 1912 r.

9. Grób Izabeli Szmiarowskiej, 1936 r.

10. Grób rodzinny Piotrowskich, Władysław Piotrowski - wybitny fotograf

11. Grób rodziny Łapińskich, rodziców ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego
OPŁATY CMENTARNE

UCHWAŁA Nr XVI/215/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 30 listopada 2007 r.

Miejsce pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,00x2,00 , odstępy boczne po 0,5 m na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego 180 zł
Miejsce pod grób ziemny pojedynczy przy alei o wymiarach 1,00x2,00 , odstępy boczne po 0,5 m na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego 130 zł
Miejsce pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20x2,30, odstępy boczne po 0,5 m na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego 450 zł
Miejsce pod grób ziemny rodzinny przy alei o wymiarach 2,20x2,30 , odstępy boczne po 0,5 m na okres 20 lat, bez prawa budowy grobu murowanego 750 zł
Rezerwacja miejsca pochówku pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,00x2,00 , bez prawa budowy grobu murowanego 540 zł
Rezerwacja miejsca pochówku przy alei pod grób ziemny pojedynczy o wymiarach 1,00x2,00, bez prawa budowy grobu murowanego 800 zł
Rezerwacja miejsca pochówku pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20x2,30 , bez prawa budowy grobu murowanego 930 zł
Rezerwacja miejsca pochówku przy alei pod grób ziemny rodzinny o wymiarach 2,20x2,30 , bez prawa budowy grobu murowanego 1300 zł
Nadzorowanie budowy pomnika 100 zł
Dopłata za jednorazowy wjazd na teren cmentarza
a. samochód osobowy i dostawczy
b. koparka, dźwig, ciągnik, sam. Ciężarowy

10 zł
20 zł

W przypadku dzierżawy miejsca na okres dłuższy niż 20 lat, opłata za miejsce zwiększona o 50% za każde następne 10 lat. Budowa grobu murowanego - dzierżawa miejsca na okres 100 lat - opłata za miejsce zwiększona odpowiednio pięciokrotnie.REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Cmentarz komunalny jest mieniem gminnym. O jego rozszerzeniu lub zamknięciu decyduje Rada Miejska.
 2. Cmentarz w Łapach jest miejscem pochówku osób zmarłych bez względu na ich narodowość, wyznanie, światopogląd i pochodzenie społeczne.Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najbliższej rodzinie osoby zmarłej.
 3. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje również organom państwowym, samorządowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje ponadto osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą.
 4. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu poniższych dokumentów:
  a) karta zgonu zawierająca adnotację Urzędu Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu;
  b) w przypadkach w których zachodzi uzasadnione podejrzenie że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.
 5. Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu za wyjątkiem osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne, że szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych występujących w krajach tropikalnych.
  Opłaty za korzystanie z cmentarza ustala Rada Miejska w Łapach, a pobiera Zarządca cmentarza.

II. WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIANIA ORAZ ROZPOWSZECHNIANIA MIEJSCAMI GRZEBALNYMI

 1. Grzebanie zmarłych odbywa się według kolejności miejsc.
 2. Zwłoki w trumnie mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, grobach rodzinnych, w grobach murowanych lub po kremacji w kolumbarium.
  a) groby ziemne – mogiły: są to groby wykopane w ziemi. Do takiego grobu składa się trumnę ze zwłokami i przysypuje ziemią tworząc mogiłę. U wezgłowia osadza się tabliczkę z napisem wskazującym na imię, nazwisko i wiek zmarłego. Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego i nie można użyć go wcześniej do pochowania innej osoby.
  b) groby rodzinne: są to groby zapewniające pochowanie dwu lub więcej trumien ze zwłokami. Przestrzeń ta nie może przekroczyć powierzchni przeznaczonej na dwa groby pojedyncze w poziomie.
  c) groby murowane: mają wymurowane boki, a nad trumną znajduje się sklepienie. Taki grób może być przeznaczony do pochowania więcej niż jednej osoby.
  d) kolumbarium: jest to budowla z niszami przeznaczonymi do składania urn z prochami osób zmarłych.
 3. Na grobach, po zgłoszeniu Zarządcy cmentarza, można budować pomniki, których wymiary nie mogą przekraczać powierzchni zajmowanej przez grób.
 4. Jeśli przed upływem 20 lat od dnia pochówku osoba opiekująca się grobem, nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarządca cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
 5. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi na piśmie zastrzeżenia przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą w cenniku usług i opłat cmentarnych. Zastrzeżenie to i uiszczenie opłaty ma skutek na dalszych 20 lat.
 6. Zarządca cmentarza nie ma obowiązku szukania osób do uregulowania opłaty. Obowiązek ten spoczywa na osobach zainteresowanych grobem.
 7. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca, oddanego przez zarządcę cmentarza na grób kogoś innego, pomimo tego iż grób utrzymywany jest w należytym porządku.
 8. Zarządca ma obowiązek podać do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Cmentarza Komunalnego, Urzędu Miejskiego w Łapach oraz na stronach internetowych www.lapy.podlasie.pl wykaz grobów, które będą likwidowane, w terminie trzech miesięcy przed ich likwidacją.
 9. Ekshumacja zwłok i szczątków odbywa się we wczesnych godzinach rannych podczas chłodnej pory roku tj. od 15 października do 15 kwietnia, z wyjątkiem ekshumacji wyznaczonej przez sąd.
 10. W celu wykonywania czynności związanych z ekshumacją należy uzyskać zgodę właściwego inspektora sanitarnego oraz zarządcy cmentarza.
 11. Podczas ekshumacji mają prawo być obecne osoby bezpośrednio zainteresowane i najbliższa rodzina.

III. POSTANOWEINIA PORZĄDKOWE

 1. Utrzymanie porządku poza terenem grobów oraz załatwianie spraw organizacyjnych należy do Zarządcy cmentarza w Łapach.
 2. Na cmentarzu wolno przebywać każdego dnia od godziny 7.00 do zmroku.
 3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.
 4. Za utrzymanie, opiekę i estetyczny wygląd grobu i jego otoczenia odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona, a także instytucja do tego zobowiązana.
 5. Wszelkie nieczystości (zwiędłe kwiaty, zużyte znicze, itp.) należy składać wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych przez Zarządcę cmentarza.
 6. Wjazd na cmentarz (za wyjątkiem karawanów pogrzebowych) jest płatny. Wysokość opłat określa odrębna Uchwała Rady Miejskiej w Łapach.
 7. Zabrania się wjeżdżania oraz parkowania na terenie cmentarza pojazdów, które nie wykonują usług związanych z funkcjonowaniem cmentarza.
 8. Zarządzający cmentarzem może w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza innych pojazdów nie związanych z funkcjonowaniem cmentarza.
 9. Wykonanie czynności pogrzebowych na terenie cmentarza wymaga powiadomienia Zarządcy cmentarza z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym celem dokonania niezbędnych formalności, uzgodnień i prac.
 10. Zarządzający cmentarzem nie odpowiada za szkody na grobach i pomnikach powstałe na skutek działalności osób trzecich, klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

IV. ZASADY PROWADZENIA USŁUG POGRZEBOWYCH, ROBÓT GRABARSKICH, ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH.

 1. Usługi pogrzebowe, roboty grabarskie i roboty remontowo-budowlane na cmentarzu komunalnym mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu.
 2. Wykonawca usług pogrzebowych lub robót grabarskich ma obowiązek okazania Zarządcy aktualnych dokumentów rejestrowych, o których mowa w pkt. 1 oraz okazania ważnej polisy OC i zlecenia od dysponenta grobu.
 3. Wykonawca każdorazowo przed wykonaniem usług pogrzebowych i robót grabarskich ma obowiązek zawiadomić o tym pisemnie Zarządcę (w godzinach: 7.00 – 15.00) najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wykonanie usługi. W sytuacjach wyjątkowych - gdy Wykonawca otrzyma zlecenie w dniu ustawowo wolnym od pracy, a pochówek odbędzie się również w dniu ustawowo wolnym od pracy, śmierci na skutek choroby zakaźnej – obowiązek zawiadomienia należy dopełnić najpóźniej w dniu ceremonii na 6 godz. przed ceremonią.
 4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać specyfikację świadczonej usługi i może być przesłane faksem.
 5. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa ust. 4 Zarządca uprawnionemu przedstawicielowi Wykonawcy niezwłocznie wskaże miejsce pochówku.
 6. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić wyłącznie w dni powszednie.
 7. Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych należy poinformować na piśmie o zamiarze wykonania tych prac i przewidywanym czasie trwania, podać dane wykonawcy (nazwa i siedziba firmy wykonawczej) oraz wnieść opłatę określoną w cenniku usług cmentarnych.
 8. Warunki, które musi spełnić uprawniony podmiot do wykonywania robót grabarskich i remontowo-budowlanych to m.in.:
  a) zapewnienie przebiegu prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, sanitarnego i bhp tj. użycie szalunków do wykopów, przegród na ziemię, zabezpieczeń, itp.
  b) niezwłoczne wywiezienie poza teren cmentarza nadmiaru ziemi i innych odpadów pochodzących z terenu wykonywanych robót
  c) zapewnienie najwyższego stopnia porządku terenu przy wykonywaniu robót oraz przywrócenie porządku, czystości i estetyki niezwłocznie po wykonaniu robót
  d) przestrzeganie wszystkich innych obowiązujących na cmentarzu regulacji porządkowych.
 9. Przed przystąpieniem do robót grabarskich i remontowo-budowlanych wykonawca ma obowiązek zgłosić Zarządcy cmentarza wszelkie uszkodzenia infrastruktury cmentarnej oraz wszelkie uszkodzenia grobów, pomników w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót. W takim przypadku zarządca z upoważnionym przedstawicielem wykonawcy sporządzają pisemny protokół istniejących uszkodzeń.
 10. Wykonawca usług pogrzebowych, robót grabarskich, robót remontowo-budowlanych ponosi wszelką odpowiedzialność, także materialną, za wszystkie wyrządzone szkody w mieniu cmentarza oraz zniszczenie lub uszkodzenie istniejących grobów i nagrobków będące wynikiem jego działania.
 11. Zarządca cmentarza ma prawo przerwać prowadzone prace jeżeli stwierdzi naruszenie warunków określonych w niniejszym regulaminie lub innych regulacji prawnych dotyczących cmentarza.
 12. W zależności od zaistniałej lub grożącej ze strony wykonawcy szkody zastrzega się:
  a)stosowanie stałego lub czasowego zakazu działalności na cmentarzu wykonawców, którzy nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu
  b)możliwość uzależnienia wznowienia działalności przez wykonawcę, wobec którego zastosowano zakaz działalności na cmentarzu, od dania przez wykonawcę zabezpieczenia odpowiadającego swoją wartością zaistniałej lub grożącej szkodzie, zgodnie z art. 439 Kodeksu cywilnego.
 13. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, inne przepisy dotyczące prowadzenia cmentarzy oraz stosowne uchwały Rady Miejskiej w Łapach.

V. ZAKAZY

 1. Pozostawiania bez opieki dzieci do lat siedmiu.
 2. Wprowadzania zwierząt.
 3. Ustawiania nagrobków o wymiarach przekraczających granice powierzchni grobu.
 4. Usuwania bez odpowiedniego zezwolenia wszelkiego rodzaju drzew.
 5. Umieszczania elementów i symboli wyznaniowych na grobach i pomnikach bez zgody osoby opiekującej się danym grobem.
 6. Zakłócania ciszy i spokoju,
 7. Jazdy pojazdami jednośladowymi,
 8. Prowadzenia handlu.
 9. Niszczenia zieleni i urządzeń cmentarnych.
 10. Spożywania alkoholu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wobec osób nie przestrzegających postanowień niniejszego regulaminu zostaną wszczęte postępowania administracyjne lub sądowe.
 2. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zarządu cmentarzem w Łapach należy składać pisemnie lub ustnie burmistrzowi Łap.
 3. Cennik usług i opłat cmentarnych określony jest odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Łapach.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284 z 2008 roku).

UZASADNIENIE

Na podstawie § 6 ust 2 pkt 13 Statutu Miasta i Gminy Łapy (uchwała Nr VI/39/03 Rady Miejskiej w Łapach) projekt uchwały wnosi burmistrz Łap. Projekt Regulaminu przedłożył burmistrzowi Zakład Wodociągów i Kanalizacji.