Co zrobić w razie zgonu w domu?

 • powiadamiamy lekarza, który leczył chorego w ostatnim czasie, najczęściej jest to lekarz rodzinny lub powiadamiamy pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego)

 

 • lekarz na miejscu stwierdza zgon i jego przyczyny, wystawia w tym celu kartę informacyjną lub kartę zgonu. Wypisanie karty zgonu jest bezpłatne.

  Lekarz może odmówić wystawienia karty zgonu, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku zdarzenia innego niż naturalne, np. wypadek. Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz podejmuje wtedy decyzję o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej.

  Formalności związane z odbiorem ciała i pogrzebem będą możliwe dopiero po otrzymaniu zgody prokuratury prowadzącej postępowanie. Kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub przeprowadził sekcję zwłok.

 

 

 • z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego i własnym dowodem osobistym, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu. Wydany zostanie Akt Zgonu.
  Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od śmierci.

 

 • z aktem zgonu i kartą zgonu, spotykamy się w biurze Domu Pogrzebowego HADES przy ul. Jana Matejki 1a w celu omówienia zakresu usług jakie mamy dla Państwa wykonać.

 

 • można przystąpić do załatwienia miejsca na cmentarzu, a także ustalić datę i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej
  Pomożemy Państwu na podstawie upoważnienia załatwić wszystkie formalności związane z organizacją pogrzebu.

Zgon w szpitalu, od czego zacząć?

 • po 2 godzinach od zgonu, zmarły pacjent jest przewożony z oddziału do chłodni w szpitalnym prosektorium

 

 • lekarz powiadamia rodzinę telefonicznie lub osobiście o zgonie pacjenta

 

 • należy udać się do szpitala i na oddziale, na którym nastąpił zgon złożyć podanie o zwolnienie z sekcji zwłok

 

 • jeśli przyczyny śmierci nie są jednoznacznie stwierdzone lekarz powinien przeprowadzić sekcję anatomo – patologiczną, wówczas kieruje zmarłego pacjenta na sekcję do Białegostoku

 

 

 • posiadając już kartę zgonu należy zgłosić się do Domu Pogrzebowego HADES w celu omówienia dalszych czynności oraz zakresu usług jakie mamy dla Państwa wykonać.
  W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o odbiór zwłok z prosektorium szpitalnego przez zakład pogrzebowy po podpisaniu odpowiedniego upoważnienia

 

 • z kartą zgonu, dowodem osobistym zmarłego i własnym dowodem osobistym, udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zgonu. Wydany zostanie Akt Zgonu.
  Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od śmierci.

 

 • z aktem zgonu i kartą zgonu, można przystąpić do załatwienia miejsca na cmentarzu, a także ustalić datę i godzinę pogrzebu w kancelarii parafialnej
  Pomożemy Państwu na podstawie upoważnienia załatwić wszystkie formalności związane z organizacją pogrzebu.

Jeżeli zgon był wynikiem przestępstwa lub wypadku

 • powiadamiamy pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112 z telefonu komórkowego)

 

 • wezwany lekarz (lub prokurator) może zdecydować o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.
  Wezwany na miejsce zdarzenia lekarz podejmuje decyzję o przewiezieniu zwłok do zakładu medycyny sądowej. Formalności związane z odbiorem ciała i pogrzebem będą możliwe dopiero po otrzymaniu zgody prokuratury prowadzącej postępowanie. Kartę zgonu wystawia lekarz, który dokonał oględzin lub przeprowadził sekcję zwłok.

 

 • zgodę na odebranie ciała osoby zmarłej z prosektorium medycyny sądowej po wykonanej sekcji zwłok wydaje prokuratura prowadząca postępowanie.
  Wystawia dwa dokumenty, jeden na odebranie zwłok z medycyny sądowej, a drugi do USC w celu wystawienia Aktu Zgonu

 

 • wszystkie czynności formalnoprawne związane z prokuraturą i odbiorem zwłok z medycyny sądowej może przejąć nasz zakład pogrzebowy na podstawie stosownego upoważnienia

Karta zgonu

to dokument wystawiany w domu lub w szpitalu przez lekarza, który stwierdził zgon 
https://www.gov.pl/web/zdrowie/nowy-wzor-karty-zgonu 

Akt zgonu

załatwiamy osobiście w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. Należy zabrać ze sobą: dowód osobisty zmarłego, kartę zgonu i własny dowód osobisty. Bezpłatnie jest wydawany jeden egzemplarz aktu zgonu, każdy następny kosztuje 22 zł.
Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od śmierci, a gdy przyczyną śmierci była choroba zakaźna – w ciągu 24 godzin.

Urząd Stanu Cywilnego

wydaje Akty Zgonu - za jeden odpis urząd nie pobierze opłaty skarbowej, każdy następny płatny 22 zł. Zgon należy zgłosić w urzędzie najpóźniej w ciągu trzech dni od śmierci, a gdy przyczyną śmierci była choroba zakaźna – w ciągu 24 godzin.

Sekcja zwłok

polega na dokonaniu oględzin zewnętrznych i wewnętrznych ciała w celu ustalenia głównej przyczyny zgonu, a ponadto zdiagnozowanie innych, towarzyszących okoliczności śmierci. Wyróżnia się kilka rodzajów sekcji zwłok, np.: sądowo – lekarska, anatomo – patologiczna, sanitarno – administracyjna.